SRE logo

Op 21 juni 2023 heeft de Stichting Radio Examens (SRE) haar laatste examens georganiseerd. Bij deze examens wisten 15 van de 31 verschenen kandidaten het F-examen met voldoende goede antwoorden af te ronden. Het slagingspercentage was daarmee 48,4%. Van de 43 kandidaten bij de N-examens mogen er binnenkort 26 (een slagingspercentage van 60,5%) hun roepletters gaan registreren bij de RDI.

 38

Editie #38 van DARU Magazine is zojuist verschenen.

Toch nog weer een nieuwe editie! Ook al was het na uitgave 36 allemaal nog erg onzeker. Voorlopig gaan we door onder aansturing van Fred PE3FS, onze nieuwe hoofdredacteur. Erik PA2TX moet noodgedwongen even wat gas terugnemen, maar blijft wel deel uitmaken van de redactie.

SRE logo

Op 4 maart 2023 werd door de Stichting Radio Examens een N-examen georganiseerd voor cursisten van de vereniging RFDX. Van de 32 deelnemers die naar het examen zijn gekomen, wisten er 30 voldoende goede antwoorden te geven om binnenkort hun roepletters in het Gebruikersregister bij te laten schrijven. Het slagingspercentage van het examen was daarmee 93,8%.

SRE logoMaar liefst 51 geslaagden bij de radio-examens die op woensdag 1 maart gehouden zijn in Houten. Die kandidaten mogen dus binnenkort hun (nieuwe) roepletters aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Voor het F-examen wisten 17 kandidaten voldoende goede antwoorden te geven, voor het N-examen waren dat er 34. Daarmee lag het slagingspercentage voor het F-examen op 48,6% en voor het N-examen op 85,0%.

SRE logoDe Stichting Radio Examens (SRE) meldt ons dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het zenden aan moet houden).
Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude "Gebruikersbepalingen amateur-frequentiegebruik", die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI (voorheen AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude gebruikersbepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen "oude stijl". (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

BOAN

Nog steeds krijgt DARU verzoeken van radioamateurs om ze met raad en daad bij te staan als het plaatsen van een antenne tegenwerking van instanties oplevert.
Het is bijzonder spijtig voor radioamateurs die in een juridisch vangnet terecht zijn gekomen en zich ernstig zorgen maken of ze hun hobby nog wel kunnen bljven uitofenen, maar begin 2022 is een einde gekomen aan BOAN, Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland. Daarom kan DARU ook geen beroep meer doen op de service van BOAN.

Oeps

20 jr uitgewerkte N examenvragenHet succes van het boek '20 jaar uitgewerkte F examenvragen' en de vraag naar een soortgelijk boek voor de aankomende novice-amateur, heeft Tonny PA4TON gemotiveerd om hier energie in te stoppen. Inmiddels is het boek '20 jaar uitgewerkte N examenvragen' gereed. Dit is een mooie aanvulling en instap voor aspirant N-radiozendamateurs!

HerijkingOp 17 juni 2021, inmiddels alweer een jaar en 2 maanden geleden, maakten we melding van het feit dat de N-herijking akkoord was en dat met de publicatie in de Staatscourant het startschot is gegeven aan N-amateurs om gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden.

MorseAcademyDe werkgroep Morse Academy van de Vereniging Radiozendamateurs ss Rotterdam (PI4HAL) pakt de draad weer op. Meer dan twee jaar geleden is een oproep gedaan om deel te nemen aan de Morse Academy en waarvoor zich toen meer dan 80 belangstellenden hebben aangemeld! Maar vanwege Covid konden alle plannen de ijskast in... Inmiddels is het voorzichtige plan om weer te gaan starten.

logo MinEZKOp 15 juli 2022 is door het Ministerie van EZK een consultatie gestart voor het gebruik van de frequentieband van 3400 tot 3800 MHz (de 3,5 GHz band). Deze band zal worden bestemd voor mobiele communicatie met waarborgen voor de door Inmarsat verzorgde nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie.