RZAinhetnieuws

Een mooi stukje in de krant vanmorgen: In een serie over het herontdekken van Nederland is vandaag Yerseke aan de beurt. Middenin de mooie natuur van de Yerseke moer komt de verslaggever twee radiozendamateurs tegen.

ExamenDe publicatie is inmiddels al weer een paar weken oud, maar toch goed om dit op onze website ook even te vermelden.

Op de website van de Stichting Radio Examens (SRE) staat een aankondiging dat er een wijziging in het beleid rond het meegeven van examenopgaven heeft plaatsgevonden:

In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom (de toezichthouder op radioexamens) examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

DB6NT 725firstHet is Michael - DB6NT gelukt om een verbinding te maken op de 725 Ghz amateurband.
725 Ghz? Da's hoog ja, erg hoog. En de kans dat jij of ik daar ooit iets zullen gaan doen is zeer klein, want dit is toch wel een èchte technische uitdaging.

IARUMS News Featured imageIn haar maandelijkse Monitoring Nieuwsbrief geeft de IARU aan dat de meeste meldingen over intruders (indringers) over de maand juli betrekking hadden op die superirritante Russische OTHR (Over the Horizon Radar), beter bekend als 'Contayner'. De bron van deze storing ligt voornamelijk in de Oblast "Níjni Novgorod" ten oosten van Moskou. Soms werd ook de 20 kHz brede OTHR van de Britse basis in Cyprus gesignaleerd, maar minder dan in de vorige jaren. Opmerkelijk: door openingen op de 10m band hoorden sommigen van ons signalen van verschillende boeien met drijfnetten.

PJ4TEN is een special event station dat in oktober 2020 aktief zal zijn om de verjaardag te vieren van “10/10/10”, 10 oktober 2010. Op die dag werden de Nederlandse Antillen opgeheven, werd Bonaire een “speciale gemeente” van het Koninkrijk der Nederlanden en vanaf die dag is Bonaire een nieuwe DXCC.

Om de verjaardag te vieren zullen amateurs van Bonaire een maand lang een event organiseren.
Een PDF-award is beschikbaar voor diegene die 10 punten weten te verzamelen door met PJ4-stations verbinding te maken.

Het reglement voor de award is hier terug te vinden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Bonaire 10-10-10 certificate

DXR 202008 smallNormaliter nemen we de download-link op in ons magazine. Maar vanwege de vakantieperiode verschijnt het eerstvolgende DARU Magazine pas weer in september.

Trouwe lezers van DX-Rotterdam, hèt blad voor TV DX-ers, hoeven gelukkig niet zo lang te wachten, want speciaal voor jullie publiceren we voor deze keer de link op onze website...

Dwingeloo Radio Telescope CHarryKeizer 6796

Op zondag 19 juli om 16:30 uur geven Jan van Muijlwijk (PA3FXB) en Marjan Pierhagen een live moonbounce-demonstratie (EME).
Vanaf zijn thuislokatie zal Harry Keizer (PE1CHQ) tijdens de uitzending vragen via de chat beantwoorden.

examen

De Stichting Radio Examens heeft op 24 juni weer F en N-examens afgenomen, deze keer in Nieuwegein. Ook deze examens vielen onder de op dit moment geldende beperkende maatregelen ter bestrijding van besmetting met COVID-19 vallen. De examens zijn ook nu weer probleemloos verlopen omdat iedereen zich netjes aan de regels hield.

Agentschap Telecom logoZendamateurs en gebruikers van vergunningsvrije frequenties komen elkaar tegen in het frequentiegebied tussen 433 en 435 MHz. Wat kan er wel en wat mag er niet?
Agentschap Telecom (AT) krijgt regelmatig vragen over het gebruik van het frequentiegebied van 433.050 tot 434.790 MHz. Hier zijn zendamateurs de primaire gebruikers en zijn vergunningvrije gebruikers (Short Range Devices / LPD) zogenaamde NIB gebruikers. Maar er zijn spelregels tussen LPD gebruikers en zendamateurs. Het Agentschap Telecom legt dit hieronder uit.

examenDe Stichting Radio Examens heeft de eerste examens na de corona-lockdown zonder problemen kunnen houden op 17 juni 2020 in het Markehuus te Assen.

Het aantal deelnemers was kleiner dan normaal gehouden om de vereiste afstand van 1,5 m te kunnen garanderen. Voor het N-examen is om deze reden ook een extra zaaltje in gebruik genomen.

OverlegOp 30 april 2020 vond het 101ste Amateur Overleg plaats. Dit is feitelijk het uitgestelde overleg van maart; corona is ook hier weer de oorzaak.
Het Amateur Overleg (AO) is het officiële overleg tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid. Het AO is een informeel overleg. Het is een goed middel voor Agentschap Telecom (AT) om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de Nederlandse radiozendamateurs.
Het was voor de DARU de eerste keer dat we mochten aanschuiven en we zijn zeer welkom ontvangen!