bredaArie - PD7AVR, laat ons namens het bestuur van de afdeling Breda weten dat de afdelingsbijeenkomst op dinsdag 7 april 2020 vanwege de coronacrisis helaas geen doorgang kan vinden. De geplande lezing over netwerk analysers door PA2M wordt opgeschort. Alweer een evenement dat niet door kan gaan. En het einde is nog niet in zicht....
Maar radioamateurs zijn erg bedreven in social distancing :-) en dus is er een alternatief programma bedacht:
De verenigingszender PI4BRD is op die dag vanaf 20:00 uur in de lucht. De uitzending is via de repeater van Breda.

Stem dus op dinsdag 7 april allemaal af op 145.650 MHz (shift van -600 KHz en gebruik een CTCSS toon van 71,9 Hz.)

De inhoud van deze uitzending is nu nog niet bekend, dat hoor je aan het begin van de uitzending vast wel.