BOAN

Nog steeds krijgt DARU verzoeken van radioamateurs om ze met raad en daad bij te staan als het plaatsen van een antenne tegenwerking van instanties oplevert.
Het is bijzonder spijtig voor radioamateurs die in een juridisch vangnet terecht zijn gekomen en zich ernstig zorgen maken of ze hun hobby nog wel kunnen bljven uitofenen, maar begin 2022 is een einde gekomen aan BOAN, Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland. Daarom kan DARU ook geen beroep meer doen op de service van BOAN.

Er is tot het allerlaatst geprobeerd om mensen te vinden die BOAN zouden willen voortzetten. Dat is helaas niet gelukt.
DARU is van mening dat de mogelijkheid om een antenne te plaatsen één van de cruciale rechten is van de radiozendamateur. In het Nederlandse rechtssysteem is dit recht gelukkig goed verankerd. Helaas zien we in toenemende mate dat gemeenten, woningbouwverenigingen en VvE’s dit recht proberen te negeren.

Wij als DARU zouden het van harte toejuichen als vanuit de huidige radiozendamateurverenigingen een samenwerking kan worden gerealiseerd om BOAN op een of andere wijze een mooi vervolg te geven. Als een gezamenlijke dienst waarmee we veel radioamateurs kunnen helpen. Nu en in de toekomst. Er is ruim 40 jaar kennis en ervaring beschikbaar om over te dragen!

Tot die tijd zal de Nederlandse radiozendamateur verstoken blijven van professionele hulp bij het plaatsen van antennes.

Een treurige constatering maar het is op dit moment even niet anders.