daru logo naam

Onderwerp: Opheffing van de Vereniging DARU

Datum : 16 november 2023

Beste OM’s/YL’s,

Het is met spijt dat het huidige bestuur van de DARU jullie informeert over de onvermijdelijke beslissing tot opheffing van onze vereniging. Na de algemene ledenvergadering van 13 november jongstleden hebben we tot deze conclusie moeten komen vanwege het ontbreken van aanmeldingen van geschikte kandidaten voor het bestuur.

Als DARU hebben in ons korte bestaan gestreefd om de doelen die wij voor ogen hadden te realiseren maar helaas hebben we de afgelopen tweejaar geconstateerd dat het aantal leden dat zich beschikbaar stelde voor een bestuursfunctie onvoldoende was.

Een gezond functionerend bestuur is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de DARU. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen, het organiseren van activiteiten en het vertegenwoordigen van de belangen van de leden. Zonder een adequaat bestuur is het onmogelijk om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

We hebben herhaaldelijk oproepen geplaatst voor bestuur kandidaten en ook gezocht naar geschikte leden voor de redactie van het DARU Magazine. Ondanks deze inspanningen hebben zich geen kandidaten aangemeld die voldoen aan de vereiste kwalificaties en toewijding die nodig zijn voor de functies binnen het bestuur.

Na uitgebreid overleg op de algemene ledenvergadering en meteen diep gevoel van spijt hebben we daarom besloten om de vereniging te liquideren. Dit betekent dat alle activiteiten van de DARU zullen worden beëindigd en dat eventuele resterende middelen zullen worden verdeeld conform de statuten van de vereniging. Hiervoor zullen we op korte termijn een speciale algemene ledenvergadering organiseren.

Tijdens de ALV is er wel een nieuw driekoppig bestuur gekozen, bestaande uit de (herkozen) penningmeester Joop PD4JO, secretaris Peter PJ4NX en algemeen bestuurslid Joop PA0JGX. Dit bestuur zal zich hoofdzakelijk inzetten om de liquidatie als resultaat van de komende ALV goed uit te voeren.

Mochten er op of voor die ‘liquidatie ALV’ zich alsnog ledenmelden die hun schouders eronder willen zetten, dan zou dit de zaak nog kunnen veranderen, maar vooralsnog gaan wij als bestuur daar niet vanuit, vandaar ook dit besluit van de ALV.

De datum voor deze speciale ALV hebben we vast gesteld op dinsdag 19 december om 20:00 uur en deze zal weer gehouden worden on-line via Webex.
Aanmelden kan nu al door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het woord ‘Aanmelden’ in de onderwerp regel.
Kort voor deze ALV zullen we nogmaals een email naar alle leden sturen met de laatste informatie.

We willen in ieder geval nu al alle leden bedanken die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de vereniging en hopen dat de positieve herinneringen die we samen hebben gedeeld, zullen voortleven.

73, namens het bestuur van de DARU,

Joop Noordzij, PD4JO,

Joop aan ’t Goor, PA0JGX

Peter de Graaf, PJ4NX,


Nog andere vragen of opmerkingen? Neem ook dan even contact op met de secretaris via het bovengenoemd e-mail adres.