examenNu de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus het onder strikte voorwaarden toelaten, heeft de Stichting Radio Examens (SRE) twee vervangende examens georganiseerd voor de kandidaten die zich hadden aangemeld voor de examens in Assen en Vlaardingen voordat de inschrijving werd gesloten i.v.m. de afgekondigde beperkingen. Onderstaande informatie kregen we door van Henk Vrolijk, secretaris van de SRE.


Op 6 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus langzaam worden afgebouwd. Onder voorwaarde dat de daling van het aantal slachtoffers zich blijft voorzetten, worden stap voor stap bijeenkomsten weer toegestaan. Op basis van de huidige stand van zaken gaan wij onder voorwaarden én met de nodige maatregelen binnenkort weer examens organiseren.

Zoals eerder gecommuniceerd doen wij dit in eerste instantie voor kandidaten die zich hebben opgegeven voor één van de geannuleerde examens. De Stichting Radio Examens heeft deze kandidaten inmiddels per mail geïnformeerd.

  • Op woensdag 17 juni organiseert de SRE in Assen een examen voor de kandidaten die eigenlijk op 13 mei hun examen zouden afleggen.
  • Op woensdag 24 juni organiseert de SRE in Nieuwegein een examen voor de kandidaten die eigenlijk op 25 mei hun examen in Vlaardingen zouden afleggen. De verplaatsing van het examen naar Nieuwegein is noodzakelijk omdat onze locatie in Vlaardingen op korte termijn niet beschikbaar is.

Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen is aan een aantal kandidaten die zich hadden opgegeven voor het examen in Assen gevraagd om in Nieuwegein examen te komen doen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de reisafstand.

De veiligheid van onze kandidaten en vrijwilligers blijft bij de organisatie van onze examens het belangrijkste. Daarom nemen we extra maatregelen om de risico's van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat wij examens organiseren op verschillende locaties, verschillen de maatregelen per locatie. Kandidaten ontvangen twee weken voor het examen, bij de uitnodiging voor hun examen, hierover meer informatie.

Een maatregel die voor de komende examens op alle locaties van toepassing is, is dat het examen uitsluitend toegankelijk is voor examenkandidaten en medewerkers van de Stichting Radio Examens. Dit betekent dat er de komende examens geen vertegenwoordigers van de verenigingen of opleiders aanwezig kunnen zijn voor de morele support van de kandidaten.

Bestuur Stichting Radio Examens