EMC-compliance.PNG

In een actuele briefing licht de Duitse regering haar toekomstige doelstellingen toe in het kader van de ontwikkeling van micro-elektronica en het op de markt aanbieden ervan. Bijzonder interessant is dat hierin ook aandacht wordt gegeven aan de aspecten met betrekking tot EMC en veiligheid. Het rapport 'kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de federale overheid 2021 tot 2024, micro-elektronica - betrouwbaar en duurzaam - voor Duitsland en Europa' werd op 24 november gepubliceerd.

Op pagina 13 staat letterlijk:
"Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) specifiek voor hoogfrequente elektronica moet het mogeljik maken om een technisch apparaat of een afzonderlijk circuit te ontwikkelen zodat andere circuits in hetzelfde apparaat en andere apparaten niet worden beïnvloed door ongewenste elektrische of elektromagnetische effecten. De ongewenste wederzijdse beïnvloeding van elektronische systemen is niet alleen een kwestie van technologie en wetgeving, maar ook van veiligheid”.

Achtergrond:
De informatie die aan de Duitse regering is verstrekt, is van bijzonder belang tegen de achtergrond van de elektronicaproductie in Duitsland en de EMC-aspecten ervan.
De Ronde Tafel voor Amateurradio (RTA) en de aangesloten verenigingen roepen al lang op tot een verbetering van de elektromagnetische compatibiliteitssituatie in hun voortdurende publicaties en eisen. Nu wijst de Duitse regering er ook op dat het "... groeiende belang van elektronica ... grote uitdagingen ..." zich voordoen. Het zegt verder: "Op het gebied van micro-elektronica en elektronische systemen zijn Duitsland en Europa intensief betrokken bij mondiale waardeketens en partnerschappen ..." ... "En we moeten flexibel kunnen reageren op uitdagingen via onze eigen micro-elektronica productie in Duitsland en Europa, om daarmee ook de wereldwijde toeleveringsketens te kunnen bevinvloeden." Belangrijk daarbij is dat de federale overheid vanwege de huidige situatie veel belang hecht aan een eigen productiefaciliteit in Duitsland.
Tenslotte vindt u op pagina 9 en 13 van het rapport van de Bundestag de informatie en vereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. In dit verband is het goed dat het veiligheidsaspect nu ook in de politiek belangrijk wordt.
De enige kritiek vanuit ons standpunt is dat de elektromagnetische compatibiliteitsregels -en daarmee de veilige communicatie- niet alleen voor amateurradio, maar vooral ook voor alle veiligheidsdiensten (reddingsvoertuigen, politie, brandweer, Deutsche Bahn,..) van groot belang is, omdat die allemaal afhankelijk zijn van storingsvrije communicatie!

Lees hier het volledige rapport (Duitstalig, PDF)

Bron: DARC https://darc.de/