SRE logoDe Stichting Radio Examens (SRE) meldt ons dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het zenden aan moet houden).
Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude "Gebruikersbepalingen amateur-frequentiegebruik", die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI (voorheen AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude gebruikersbepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen "oude stijl". (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

Vanaf de examens van 1 maart 2023 zullen de examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving zijn gebaseerd op de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie: 18 juni 2021. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is vernieuwd.

Verschillen met vroeger zijn er onder andere in de definitie van "radioapparaten", het begrip Elektro-magnetische Compatibiliteit (EMC) en in de klasse van uitzending (digitale amateurtelevisie heeft de klasse van uitzending G1F, niet meer F1D). Bovendien is in de examenvragen de benaming "Agentschap Telecom" overal gewijzigd in "Rijksinspectie Digitale Infrastructuur".

De Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is in te zien via de website van de RDI en via de website van de Stichting Radio Examens. Omdat de Regeling ook over het maritieme frequentiegebruik gaat en daarom veel tekst en tabellen bevat die voor radioamateurs niet van toepassing zijn, heeft de Stichting Radio Examens hiervan een samenvatting gemaakt met alleen de regels die voor radioamateurs van belang zijn.
Dit PDF-document kun je downloaden van de website van de Stichting Radio Examens onder menu "Informatie". Ook de gewijzigde Studiehulp vind je daar.

De SRE raadt examenkandidaten aan om deze documenten goed te bestuderen.