IARUMS News Featured imageIn haar maandelijkse Monitoring Nieuwsbrief geeft de IARU aan dat de meeste meldingen over intruders (indringers) over de maand juli betrekking hadden op die superirritante Russische OTHR (Over the Horizon Radar), beter bekend als 'Contayner'. De bron van deze storing ligt voornamelijk in de Oblast "Níjni Novgorod" ten oosten van Moskou. Soms werd ook de 20 kHz brede OTHR van de Britse basis in Cyprus gesignaleerd, maar minder dan in de vorige jaren. Opmerkelijk: door openingen op de 10m band hoorden sommigen van ons signalen van verschillende boeien met drijfnetten.

Een punt van aandacht (zie de voetnoten van de ITU-radioreglementen, die ook gelden voor amateurradiofrequenties):
Niet elk signaal dat als intruder wordt geclassificeerd is daadwerkelijk een intruder! Check om te bepalen of het een signaal van een intruder betreft altijd de regelgeving. Voorbeeld: het bereik van 14250-14350 kHz is primair toegewezen aan de vaste dienst in sommige landen. Omdat we de oorsprong van signalen niet altijd met absolute zekerheid kunnen bepalen worden deze meestal geregistreerd als intruders, zelfs als het mogelijk een uitzondering betreft zoals opgenomen in de voetnoten van de ITU RR. Deze voetnoten met betrekking tot amateurradio zijn te vinden aan het einde van de nieuwsbrief. Kijk daar ook naar, het is belangrijk voor ons allemaal!

De nieuwsbrief juli 2020 van de IARU MS is hier te lezen.