ALV wrapup4In de avond van donderdag 19 november 2020 heeft de eerste ALV van de Dutch Amateur Radio Union plaatsgevonden.
Deze zou oorspronkelijk al in maart 2020 worden gehouden, maar corona gooide roet in het eten. Verder uitstel was niet wenselijk: de DARU zit in de opstartfase en er moet veel gebeuren op allerlei fronten. Raadpleging van de leden is juist in deze fase super belangrijk!

Omdat een ALV in de vorm van een fysieke bijeenkomst nu geen optie is heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV digitaal te doen. Voor DARU helemaal nieuw, dus het was nog wel even spannend of dit allemaal goed zou verlopen. Nou, alles verliep redelijk gesmeerd.

Deze eerste DARU ALV was eigenlijk meer een uitgestelde oprichtingsvergadering. Het was een inhoudelijk goede en ook leuke algemene ledenvergadering.
Alle agendapunten zijn behandeld en daarbij was er slechts een kwartiertje uitloop. Heel netjes, want het was best wel veel voor een eerste keer.
Na het formele deel hebben leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over diverse onderwerpen. Hier zijn een aantal goede suggesties gedaan voor activiteiten in het kader van promotie van onze vereniging.

Een uitgebreid verslag aan alle DARU leden volgt. Hieronder een toelichting op de belangrijkste topics:

 • In de aanloop naar de ALV hebben zich 59 amateurs geregistreerd voor deelname (incl. bestuur en kernteam). Van een aantal is een afmelding ontvangen i.v.m. andere prioriteiten. Ook hebben we het vermoeden dat sommigen wat technische problemen hebben gehad en het om die reden niet is gelukt om in te loggen. Dat gaan we nog uitzoeken, ook al omdat ons plan is om in de toekomst vaker digitale bijeenkomsten te gaan organiseren. Dus moeten we bekijken welk tool daarvoor het beste geschikt is.
 • Missie en visie. Ons ultieme doel is en blijft: EENHEID. Eén unie van radioamateurs in Nederland, om op die wijze stevige belangenbehartiging te kunnen doen. Want verdeeldheid gaat ons niet helpen in de strijd om een halt toe te roepen aan allerlei hobby-bedreigende technische en maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke maatregelen. Bescherming van de amateurbanden, bescherming tegen allerlei storingen, maar ook zaken als vereenvoudiging van de antenneplaatsingsproblematiek en het bevorderen van de internationale samenwerking (want radiogolven gaan ook over de grens).
  Onze insteek daarbij is: niet met gestrekt been erin gaan, maar met wel met een strakke en zakelijke benadering. En waar nodig heel scherp aanzetten!
  Wij zijn niet anti Veron of anti VRZA. We willen niet ons gelijk halen, maar verenigingen bij elkaar brengen.
 • Jaarverslag. Uiteraard was er een jaarverslag in de vorm van een terugblik op de afgelopen periode en zo hebben we onze leden meegenomen in het reilen en zeilen van de DARU.
  Daarbij mocht ook een financieel verslag niet ontbreken. Dat ging zelfs over 3 jaren: de cijfers over het afgesloten jaar 2019, de ontwikkeling werkelijke vs. begrote kosten in het lopende jaar 2020 en de begroting voor 2021. De contributie blijft in 2021 gehandhaafd op €15 per jaar.
 • Statuten en huishoudelijk reglement. Vaste items op een ALV. Constatering was dat het huishoudelijk reglement op onderdelen nog wat aanpassingen nodig heeft. Daarover zijn afpraken gemaakt.
 • Bestuursverkiezing. Het huidige bestuur is een oprichtingsbestuur en nog niet officieel door de leden gekozen. Behalve de mensen die reeds zitting hadden in dat tijdelijke bestuur hebben zich 2 nieuwe kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie. De voorzitter werd in functie gekozen; hiermee is Bert PD0GKB nu officieel het gezicht van onze vereniging. De andere bestuursleden zijn: Jan PA3FXB, Rob PA9R, Peter PJ4NX en Ron PD0RCM.
 • Uiteraard zijn ook een aantal inmiddels door DARU behaalde successen benoemd:
  - een maandelijks magazine dat gemiddeld 5000 tot 6000 keer wordt gedownload en goede recensies krijgt,
  - DARU als vaste deelnemer in het Amateur Overleg,
  - de positie die het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN) inmiddels heeft verworven. Door de bijstand van BOAN zijn in de afgelopen 10 jaren al diverse cases met positief gevolg afgesloten.

Kleine successen, maar de richting is goed. Laat onverlet dat er nog veel moet gebeuren om onze doelstellingen te realiseren en dat daar veel vrijwillige inzet voor nodig is!

DARU verenigt!