ledenraadpleging

Op woensdagavond 17 februari 2021 heeft de DARU haar achterban geraadpleegd om, in de voorbereiding op gesprekken met Agentschap Telecom, van haar leden te vernemen wat de ervaringen zijn met Agentschap Telecom (AT).

Het was een goeie sessie waarin veel bruikbare informatie is ontvangen! De vergadering werd strak gemanaged door PD0GKB, onze voorzitter.

Vanwege corona is (ook) dit een digitale meeting geweest, deze keer via Teams. In de eind vorig jaar gehouden ALV is al aangekondigd dat we dit middel vaker zullen gaan inzetten als alternatief voor fysieke meetings om op die manier toch wat 'dichter bij elkaar te komen'. Na wat opstartproblemen, voor sommigen was het lastig om de juiste knopjes te vinden, verliep de meeting technisch gezien verder voortreffelijk.

Doel van de meeting was om een goed beeld te krijgen van hoe radioamateurs de dienstverlening van AT ervaren. Uiteraard was het daarbij van belang om te horen of wij een dienstverlening ervaren die recht doet aan wat we ervoor betalen. Overigens was het zeker niet de bedoeling om negatief te worden. Dat bleek ook wel uit de voorbeelden waarin sommige amateurs hun waardering uitspraken voor de wijze waarop AT in bepaalde situaties heeft gehandeld, bijv. waar het ging om het oplossen van storingen. Dus ook dat nemen we zeker mee naar het AT.

Met deze inventarisatie van punten heeft het bestuur veel input ontvangen om, samen met de VERON en de VRZA, een goed zakelijk gesprek te kunnen voeren met AT. En waarbij de insteek van DARU overigens is dat de radioverenigingen het AT ook de helpende hand toesteekt om zo samen de service aan radioamateurs te optimaliseren.
Wordt vervolgd...