OepsIn DARU Magazine#8 heeft onze voorzitter Bert - PD0GKB in zijn aankondiging over het aanstaande Amateur Overleg (AO) aangegeven het bijzonder te vinden dat er een onderwerp op de agenda staat dat is aangekaart door "een club die niet deelneemt aan het AO, omdat zij geen vereniging is, namelijk de RFDX club. Zij hebben het ministerie rechtstreeks aangeschreven over het te diverse beleid van gemeenten t.a.v. het plaatsen van antennes. Ik schrijf dit overigens met veel respect voor het initiatief en tegelijkertijd ook met enige zorg, want kennelijk zijn er nog genoeg onderwerpen die het waard zijn om in het AO besproken te worden, maar het op een of andere manier niet redden om via de bestaande verenigingen daar op de agenda terecht te komen. Hoe komt dat?"

Al direct na publicatie werd Bert er door het bestuur van de RFDX op attent gemaakt dat de RFDX wel degelijk een vereniging is! Eentje met maar liefst 1200 leden, waarvan ruim 1100 Nederlandse leden. Een rectificatie is dus op z'n plaats!

Beste lezers,

In editie #8 van ons magazine heb ik in mijn voorwoord RFDX een club genoemd die, omdat zij geen vereniging is, niet deelneemt aan het AO maar er wel voor had gezorgd dat via het ministerie een onderwerp op de agenda was gekomen. Zeer terecht werd ik er door hen op gewezen dat zij wel degelijk een vereniging zijn en ik dat feit van te voren had moeten checken.

Kern van mijn betoog was dat er kennelijk belangrijke onderwerpen zijn die het overleg van de verenigingen met het agentschap, het AO, niet bereiken en vroeg me hardop af hoe dat kan en pleitte ervoor dat we als verenigingen samen optrekken in het vertegenwoordigen van de belangen van de radioamateurs.

Het noemen van RFDX als club was allesbehalve kleinerend bedoeld. Integendeel zelfs. Hierbij mijn welgemeende excuses en de rectificatie dat RFDX wel degelijk een bij de KvK ingeschreven vereniging is.  

73, Bert - PD0GKB

Excuses aan het bestuur van de RFDX vereniging zijn inmiddels gemaakt. En het voorwoord in het (digitale) magazine is aangepast, zodat nieuwe downloaders automatisch de juiste versie krijgen. In ons volgende magazine zullen we hier ook nog even bij stilstaan.