Agentschap Telecom logoZendamateurs en gebruikers van vergunningsvrije frequenties komen elkaar tegen in het frequentiegebied tussen 433 en 435 MHz. Wat kan er wel en wat mag er niet?
Agentschap Telecom (AT) krijgt regelmatig vragen over het gebruik van het frequentiegebied van 433.050 tot 434.790 MHz. Hier zijn zendamateurs de primaire gebruikers en zijn vergunningvrije gebruikers (Short Range Devices / LPD) zogenaamde NIB gebruikers. Maar er zijn spelregels tussen LPD gebruikers en zendamateurs. Het Agentschap Telecom legt dit hieronder uit.

NIB (Non Interference Basis) betekent dat storing van primair-, secundair- en andere LPD gebruikers moet worden geaccepteerd en dat een gebruiker storingen zoveel mogelijk moet voorkomen. Zendamateurs zijn daar primair gebruikers met de restrictie, op basis van het doelmatigheid principe uit de Telecommunicatiewet, dat draadloze huis- tuin en keuken toepassingen niet structureel mogen worden gestoord. Hierdoor kunnen nare situaties ontstaan, zoals auto’s die (op kritische momenten) niet meer opengaan of willen starten.

Zendamateurs maken alleen verbindingen met andere zendamateurs, gebruik makend van apparatuur (ook eigen bouw) bestemd voor radiozendamateurs. LPD gebruikers maken verbindingen met apparatuur die vrij op de markt verkrijgbaar is, te herkennen aan de CE-markering op het apparaat en die bestemd is voor LPD gebruik. De belangrijkste kenmerken zijn het maximaal toegestane zendvermogen van 10mW en een vaste antenne aan het zendapparaat.

Spelregels tussen LPD en zendamateurs

Nu komen zendamateurs en LPD gebruikers elkaar tegen in dit frequentiegebied. Wat zijn dan, naast de al genoemde voorwaarden, de spelregels:

  1. Zendamateurs mogen alleen verbindingen maken met andere zendamateurs. Zendamateurs maken dus geen verbindingen met LPD gebruikers.
  2. Als een zendamateur SRD apparatuur gebruikt en een verbinding maakt met een andere LPD gebruiker is het niet nodig en ongewenst om amateurroepletters te gebruiken.
  3. Als je geen gelicenseerde radiozendamateur bent, dan mag je geen apparatuur voor zendamateurs gebruiken, aanleggen, of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben. Dit geldt voor zelfgebouwde apparatuur, voor bouwpakketten van losse door radiozendamateurs te assembleren onderdelen, maar ook voor in de handel verkrijgbare apparatuur die is omgebouwd voor eigen gebruik.
  4. Antennes vallen niet onder het toezicht van Agentschap Telecom (m.u.v. de verplichtingen uit het Antenne Register). Dus is het plaatsen van amateurantennes door niet zendamateurs is een zaak van de gemeente.

Ongewenste gevolgen vermenging
Naast deze wettelijke verplichtingen zijn er ook nog ongewenste gevolgen van een vermenging van amateur-activiteiten en SRD-activiteiten. Door deze vermenging kan er een beeld ontstaan dat het doen van een amateurexamen minder noodzakelijk is omdat er toch al op een amateurwijze kan worden gecommuniceerd met wel- en niet-zendamateurs. Hierdoor ontstaat ook de wens om amateurapparatuur te hebben en te gebruiken omdat andere deelnemers aan deze activiteiten dat ook gebruiken.

Het is begrijpelijk dat geïnteresseerden in het zendamateurisme een kijkje willen nemen op amateurfrequenties en gebruik willen maken van amateurapparatuur, maar het is van belang dat dit op een wijze gebeurt die past binnen de huidige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld onder begeleiding van een zendamateur eens even meedoen. Als men het zendamateurisme wil stimuleren, dan is dat prima. Maar ondersteun deze wens dan door mensen te enthousiasmeren en te stimuleren examen te doen en niet door verbindingen te maken als zendamateur met niet-zendamateurs.

Ook zendamateurs waargenomen op andere vergunningsvrije frequenties
Tenslotte, het gebruik van amateurapparatuur is niet alleen aan de orde op deze SRD frequenties. Ook op andere vergunningsvrije frequenties zoals 27 megahertz of PMR446 frequenties worden zendamateurs waargenomen, mogelijk gebruik makend van hun amateurapparatuur. Dit is dus niet toegestaan; iedere vorm van vergunningsvrij frequentiegebruik vereist specifieke zendapparatuur. Houd hier rekening mee, een zendamateur houdt zich aan de afspraken.

Bron:
Agentschap Telecom - Het frequentiegebied tussen 433 en 435 megahertz.