SRE logo

Op 21 juni 2023 heeft de Stichting Radio Examens (SRE) haar laatste examens georganiseerd. Bij deze examens wisten 15 van de 31 verschenen kandidaten het F-examen met voldoende goede antwoorden af te ronden. Het slagingspercentage was daarmee 48,4%. Van de 43 kandidaten bij de N-examens mogen er binnenkort 26 (een slagingspercentage van 60,5%) hun roepletters gaan registreren bij de RDI.

De SRE is opgericht in oktober 2008, kort nadat de “Examencommissie voor de amateurradiozendexamens” die onder het Agentschap Telecom viel, was ontbonden. Het eerste door de SRE georganiseerde examen was op 3 december 2008 en op 21 juni jl. vond het laatste plaats, dus bijna 15 jaar sinds de oprichting. In die tijd zijn er door de SRE meer dan 6000 kandidaten geëxamineerd!
Zoals bekend zal vanaf 1 juli 2023 het afnemen van de RZAM-examens plaatsvinden bij het CBR. Dit betekent dat de SRE geen formele taak meer heeft in de organisatie van de radio-examens en dat de verplichtingen die zij had als erkende examinerende Instelling komen te vervallen. Dit betekent overigens niet dat dat de SRE direct ophoudt te bestaan: in de afgelopen periode hebben bestuursleden van de SRE het CBR ondersteund bij de overgedragen (verouderde) vragendatabase van de RDI. Deze ondersteuning zal ook de komende periode nog worden gegeven.

Overgang naar het CBR betekent voor radiozendamateurs een andere manier van examen doen: examenkandidaten doen straks examen via een beeldscherm en zijn met schotten afgeschermd van de andere kandidaten die op dat moment ook een examen maken. Dat kunnen behalve amateurexamens ook heel andere examens zijn: theorie rijbewijs, gevaarlijke stoffen, theorie private pilot licence, vaarbewijs en Marcom-A. .