Examen

Uit onze contacten met de Stichting Radio Examens (SR) komt hun gedachtengang naar voren met betrekking tot het opstarten van de examens na 1 september 2020.
Uiteraard allemaal heel prematuur, maar het geeft potentiële radioamateurs die staan te trappelen van ongeduld weer enige moed.

Update 1 mei 2020: de SRE heeft informatie omtrent de stand van zaken bij de organisatie van radioexamens op haar website vermeld. Zie www.radio-examen.nl.

Ervan uitgaande dat vanaf september kleine bijeenkomsten weer zullen worden toegestaan kunnen de examens in Veldhoven (2 september 2020) wellicht doorgang vinden. Er zullen voldoende voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om zowel kandidaten als helpers/examinatoren optimale bescherming te bieden tegen het corona virus.

Op basis van wat we nu weten betekent dit praktisch gezien het volgende:

  • Het aantal inschrijvingen dat de SRE kan accepteren zal minder zijn dan normaal. Hier speelt ook mee dat degenen die zich hebben ingeschreven voor Assen (13 mei 2020, afgelast) en Vlaardingen (25 mei 2020, afgelast) nog niet geëxamineerd zijn en om die reden voorrang krijgen;
  • Er zullen geen of minder begeleiders / supporters en PR-teams van verenigingen in het gebouw worden toegelaten;
  • Er gelden strikte voorwaarden voor de deelnemers. Zij zullen hiervoor instructies ontvangen.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat de examens door verdere verlenging van de corona maatregelen ook in september niet door kunnen gaan dan wordt de volgende optie Nieuwegein (4 november 2020).
De deelnemers krijgen dan een e-mail met de keuze: doorschuiven naar het examen in Nieuwegein òf het examengeld teruggestort krijgen. Dit geldt ook als iemand zich ziek meldt en dus niet mee kan doen.
Hoe dan ook: men raakt in geen geval zijn examengeld kwijt zonder dat er examen is gedaan.