IARU R1

De IARU heeft een meer gedetailleerd rapport uitgebracht over het resultaat van het agendapunt 1.1 (50 MHz) op de recente Wereldradiocommunicatieconferentie in Egypte. Bron: https://www.iaru-r1.org/

Het IARU streeft naar een primaire toewijzing van 4 MHz in regio 1 (Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord Azie) in gemeenschappelijkheid met dat in andere ITU-regio's.
Voorstellen van instanties en regionale telecom-organisaties over de gehele wereld varieerden van 'geen enkele toewijzing' tot tot het toestaan van een primaire toewijzing van 4 MHz.
De tabel op http://www.iaru-r1.org/wiki/VHF#50-54_MHz_.286_m.29 geeft een overzicht van 50 MHz-status in ITU-regio 1. Dit is IARU's uitleg van de 50 MHz-toewijzingen in regio 1 vòòr en nà WRC-19.

De definitieve toewijzing is de verantwoordelijkheid van individuele nationale overheden. De bepalingen van de ITU-voorschriften, zoals herzien door WRC-19, treden in principe in werking op 1 januari 2021. Tenzij er al toestemming is, moeten individuele amateurs het nieuw toegewezen spectrum niet gebruiken voordat hun nationale vergunningverlenende autoriteit het groene licht heeft gegeven voor het gebruik ervan.